SmodCMS

Aktualności

 

Wersja do druku
Pokaż aktualności z roku:

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S”

30.08.2021

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas swoich obrad gościła Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, który odpowiadał na pytania członków Rady dotyczące braku realizacji Porozumienia z 2019 r., podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, przywrócenia art. 88 Karty Nauczyciela, projektu „Edukacji dla wszystkich”, odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Minister zapowiedział przedstawienie nowych propozycji związanych z pragmatyką pracy nauczyciela w połowie września.

W związku z brakiem propozycji Ministerstwa dotyczących systemu wynagradzania nauczycieli po upływie dwóch miesięcy od pikiety ostrzegawczej, Rada podjęła stanowisko:

"Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania wzywa Rząd RP do realizacji Porozumienia podpisanego z NSZZ „Solidarność” 7 kwietnia 2019 r., które w najważniejszym postulacie dotyczyło zmiany systemu wynagradzania nauczycieli polegającego na uzależnieniu płac od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Żądamy wdrożenia od stycznia 2022 r. podwyżek wynagrodzeń na poziomie odzwierciedlającym społeczną rangę zawodu nauczyciela.

 

Jednocześnie domagamy się respektowania zasady zaufania do państwa i ochrony praw nabytych poprzez przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela umożliwiającego przechodzenie na emerytury nauczycieli na zasadach obowiązujących przed 2008 rokiem".

XXXIX Pielgrzymka Ludzi Pracy

30.08.2021

18-19 września 2021 r. zapraszamy na XXXIX Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę. 

Sobota, 18 września br.
16:00 – Otwarcie punktu informacyjnego Pielgrzymki
17:00 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki
18:30 – Wspólna modlitwa przed szczytem
19:00 – Msza św. Na szczycie przewodniczy ks. bp Andrzej Jeż
21:00 – Apel Jasnogórski ks. Bp A. Jeż Kaplica Cudownego Obrazu
21:30 – Droga krzyżowa na wałach
22:30 – Czuwanie w kaplicy Matki Bożej

Niedziela, 19 września br.
  8:30 – Otwarcie punktu informacyjnego Pielgrzymki na szczycie Jasnej Góry
  9:30 – Wystąpienie dr Jarosława Szarka: "Wojna z Narodem"
10:15 – Wspólny różaniec, Wystąpienie Przewodniczącego KK NSZZ "Solidarność"
             Piotra Dudy
10:55 – Przywitanie pielgrzymów przez Przeora Jasnej Góry Ojca Samuela Pachońskiego
11:00 – Msza św. przewodniczy Jego Ekscelencja ks. abp Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski

Piotr Duda: podwyżki dla wszystkich, nie tylko dla wybranych!

10.08.2021

Rozporządzenie podpisane przez Prezydenta RP o podwyżkach dla wiceministrów (sekretarzy i podsekretarzy stanu) w kontekście planowanego zamrożenia wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, budzą poważne wątpliwości natury moralnej i staną się przyczyną poważnych napięć społecznych.

Nie ulega wątpliwości, że argumenty przemawiające za podwyżkami dla wiceministrów należy uznać za racjonalne i uzasadnione. Nawet jeśli skutkują podwyżkami dla parlamentarzystów.

Są to przede wszystkim:

  • niewspółmiernie niskie wynagrodzenie w stosunku do obowiązków i odpowiedzialności,
  • pensje, które nie zmieniły się od blisko 20 lat,
  • odpływ fachowców do sektora prywatnego,
  • oraz brak chętnych na stanowiska w administracji rządowej.

Nie podlega jakiejkolwiek dyskusji, że dokładnie takie same argumenty przemawiają za podwyżkami dla pracowników sfery finansów publicznych. Dlatego jako NSZZ „Solidarność” nie wyobrażamy sobie, aby posłowie oraz senatorowie nie zagłosowali za naszym postulatem 12 proc. wzrostu wskaźnika wynagrodzeń dla „budżetówki”.

Oczekujemy od Rządu RP zagwarantowania niezbędnych środków w budżecie państwa na 2022 rok. Natomiast liczymy na poparcie naszych postulatów przez Prezydenta RP oraz równie aktywną postawę jak w przypadku wzrostu  wynagrodzeń dla wysokiej rangi urzędników państwowych.

Piotr Duda, Przewodniczący KK NSZZ "Solidarność"

Pikieta ostrzegawcza pracowników oświaty!

30.06.2021

 

Głównym tematem nadzwyczajnej Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” było odniesienie się po raz kolejny do niezrealizowania przez Rząd RP punktu VI Porozumienia z dnia 7 kwietnia 2019 r.

Od dwóch lat nie przygotowano projektu systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu ze średnią płacą w gospodarce narodowej. Zamiast tego, Ministerstwo Edukacji i Nauki w „Materiale do dyskusji w ramach prac zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli” przedstawiło propozycję bardzo niekorzystnych dla nauczycieli zmian w oświacie.

Rada KSOiW podjęła decyzję o zorganizowaniu pikiety ostrzegawczej pracowników oświaty przed gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie w dniu 1 lipca o godz. 12.00.

Oświatowa Solidarność wycofała się z rozmów z MEN

30.06.2021

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” krytycznie oceniła stan negocjacji dotyczących statusu zawodowego pracowników oświaty.

„Niedopuszczalnym jest brak realizacji przez Rząd RP pkt. VI Porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. dotyczącego opracowania do 2020 roku nowego systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu ze średnią płacą w gospodarce narodowej. Minęły już ponad dwa lata od czasu, gdy rząd zobowiązał się do spełnienia tego postulatu Solidarności” – czytamy w stanowisku KSOiW.

Więcej

 

Za nami pierwsze od miesięcy stacjonarne posiedzenie Komisji Krajowej

30.06.2021

W trakcie wczorajszego posiedzenia Komisji Krajowej, które odbyło się pierwszy raz od sierpnia 2020 w formie stacjonarnej członkowie Komisji Krajowej m.in. przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu Komisji Krajowej za rok 2020 oraz preliminarz budżetu na rok 2021.

Więcej

 

ŻYCZENIA

03.04.2021